Brf Hugin 4
Vasastan
Stockholm
1912-
Första sidan | 1910-tal 1920-tal 1930-tal 1940-tal 1950-tal 1960-tal 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 2010-tal

En historisk tillbakablick

Nu blir tid att ta' muffen på sig bepälsa
Stöflor på och skinnkarpus, polemeja.
På Altona, aftonrus, pytheja.

C.M. Bellman vid Wilbohammar, den 20 Octob. 1764

Inte långt från Norrtull med sina tullhus byggda på 1730-talet, låg Värdshuset Altona som bevistades av Carl Michael Bellman. Altona låg ungefär där restaurang Morkullan ligger idag.

Värdshuset Altona låg i ett stenhus med två våningar och med brutet tak och stor trädgård. 1866 överläts huset av dåvarande ägarinnan Maria Ruckman till Tysta skolan. Det var en uppfostrings- och undervisningsanstalt för dövstumma barn. Skolan revs sedermera 1912 för att lämna plats för den nya bebyggelsen i kvarteret Hugin.

Källa Stockholms Stadsmuseum Läs mer...

Bilden från 1913 visar utsikten från nuvarande Rödabergsskolan mot Vanadisvägen. Man kan se de nya husen i bakgrunden, från vänster kv. Hugin. Sedan ser man utmed Upplandsgatan och kv. Sleipner, Midgård (Matteuskyrkan) och Valkyrian. På södra sidan om kvartert Hugin ligger det stora kvarteret Heimdall med Borgerskapets änkehus med mera.

Hugin 4 är en bostadsfastighet i hörnet av Vanadisvägen och Upplandsgatan i Stockholm. Arkiteter var Westholm & Bagger, byggherre Adolf Jansson och byggmästare H. Hansson. Bygget påbörjades 1911 och var avslutat 1913. Adolf Jansson ursprunglig ägare till fastigheten och såg till att det stod inflyttningsbart 1912, med ett taxeringsvärde på 475.000 kronor, tomtareal på 793 kvadratmeter och en renhållningsafgift för gata om 52 kronor per år.

Nu får Hugin sina första boende på Vanadisvägen 24, de var: Fru A Bergman, Kapten A F Lagerholm, Ingenjör K Rosborg och Kamrer E von von Zeipel.

In på Uplandsg 84 flyttar, Pastor H Axelsson, Ingenjör C Ekström, Droskägare C I Jansson, Ingenjör I Rennerfeldt, Ingenjör, K Rosborg, Grosshandlare N L Stockhaus, Fil. Kand. H Svenonius, Fru L Svensson. Doktor O Wegardt, Stenhuggare J Verner, Löjtnant A O Wernlund, Disponent A Westman och Direktör E von A Zeipel.

Man kan tänka sig att de besökte den toppmoderna nya biografen i huset.

Vanadis-biografen startade projektorn den 13 april 1912 i den nybyggda fastigheten. Biograf Vanadis lades ner den 6 december 1953, då fanns drygt hundra biografer i Stockholm.

1914 har löjtnant A O Wernlund blivit kapten och civilingenjör C Ekström, droskägaren C I Jansson och Direktör E von Zeipel har flyttat ut. Nytillkomna i huset är Stenhuggare J V Andersson, A Bergendorff, Kapten A F Lagerholm (kanske en kollega till Kapten Wernlund), Medicine doktor O P H Reutersvärd och Agent C L Westling.

1915 har Byggmästare A. Jansson sålt huset till Grefve C Cronstedt och Generalkonsuln J Johansson. Dr. O Wegardt, Stenhuggare J Verner och Ingenjör I Rennerfeldt har flyttat ut. Fil.dr. A Appelberg och Byggmästare A Jansson har flyttat in.

1916 har Dokt:a R Ficher, tjänsteman A J Forsell, änkefru A Gustafsson (änka till banktjm. N Gustafsson) flyttat in.

1917 har Friherre Axel Wilhelm Reinhold Fock köpt fastigheten.

Källa: Stockholms Adresskalender 1912-1926

1919-1920 bodde Kapten Frans Henrik Tillberg i huset.

1921-1923 bodde Kapten Gustaf Petri i huset då han arbetade vid Generalstaben. Några år senare grundade han Hemvärnet.

1925 bodde Korrespondent Herman Hurmevaara i huset, han hade ett speciellt levnadsöde.

1929-1931 hade Hilda Munthe, fru till Axel Munthe (livmedikus till drottning Victoria) en lägenhet i huset.

1931-1933 bodde Notarien Emil Vickhoff och Ellen Ryd i huset, de flyttade när de fick dottern Anna. Anna gifte sig sedan med Gunnar Heckscher.

1936 baldakin

1959 fasadrenovering, aktitekt S Carlén.

1960 ändring av bottenvåning, arkitekt H Carlén.

1974 genomgår huset en större renovering av bottenvåning, våning 1-5 och vindsvåning. Bland annat sätter man in nya spisar av senaste modell, fönster, toalett och dusch renoveras. H Jonsson var aktitekt. Arkitekten E Lachmann gjorde inredning av rum ovanför garageinfart. Troligen ovanför gamla biografentrén.

Om vi tar ett historiskt skutt och hoppar fram till modern tid, så ser vi att huset står kvar och mår bra.

1996 blev huset bostadsrätt och i slutet av 90-talet byggdes vinden om till vindsvåningar och trapphus renoverades. Dekorationen överst på sidan kommer från trapphuset på Vanadisvägen 24.

1997-2008 bodde konstnärinnan Getrud Stavling i huset.

2012 är det hundraårsjubileum för huset och förhoppningsvis kommer den här sidan fyllas med mer historiska händelser fram till dess och framöver.

Jag som skrivit detta heter Klas Nilsson och har bott i huset sedan juni 1997, de senaste åren tillsammans med min sambo. Jag trivs väldigt bra i huset och valde att bo i det här området för att det är centralt, nära till kommunikationer och trivsamt.

Altona
Altona

Klicka för större bild
Tysta Skolan 1866-1912
Upphov: Salin, Kasper (1856-1919)
Publ. av Stockholms stadsmuseum

Vasastan 1913 - Klicka för större bild
Vasastan 1913
Upphov: Okänd (tid 1913)
Publ. av Stockholms stadsmuseum

Hugin 4 - Klicka för större bild
Hugin 4 (2010)
Upphov: Nilsson, Klas (1970-)

Trapphus på Vanadisvägen 24 - Klicka för större bild
Trapphus på Vanadisvägen 24 (2010)
Upphov: Nilsson, Klas (1970-)


Webbplatsen är sponsrad av Security Manager © Klas Nilsson 2010